Studierichting

School

Erasmus Hogeschool Brussel

Studierichting

Voeding bij sporters (55 lesuren)

Studieniveau

Andere

Omschrijving

In deze opleiding gaan we dieper in op sportdiëtetiek (of sport en voeding) en lichten we de algemene richtlijnen betreffende voeding bij volwassen sporters toe. We nemen de internationale aanbevelingen onder de loep en toetsen deze af aan de praktijk. We bekijken casussen en zullen menu's opstellen, uitrekenen en aanpassen mbt voeding bij teamsport (casuïstiek basketbal, volleybal en voetbal), sport met gewichtsklassen (casuïstiek judo), duursport (casuïstiek atletiek) en topsporters (casuïstiek wielrennen, veldrijden).

Toelatingsvoorwaarden:
Om te starten beschik je over een professionele bachelor Voedings- en Dieetkunde, Verpleegkunde, Gezondheidszorg, een professionele bachelor Secundair Onderwijs - Lichamelijke Opvoeding of een academische bachelor/master Kinesitherapie, Farmacie, Biomedische Wetenschappen, Gezondheidswetenschappen, (Klinische) Psychologie of je volgt simultaan een dergelijke professionele/academische bacheloropleiding Voedings-en Dieetkunde, Lichamelijke Opvoeding en bent reeds geslaagd voor het eerste deeltraject.

De opleiding start op dinsdag 14 februari 2017 en eindigt op 19 april 2017 en bestaat uit 55 lesuren die plaatsvinden van 9u tot 17u op opeenvolgende dinsdagen (met 2 weken paasvakantie).

Kostprijs: 675 euro (voor alle modules)

Voor meer info of inschrijvingen: http://www.erasmushogeschool.be/opleidingen/ehb-verder-studeren/sportvoedingsadvies-op-maat-geven-sportdi%C3%ABtetiek

Uitstroommogelijkheden

Contactgegevens

Laarbeeklaan 121
1090 Brussel (Jette)

Anna Lovato
anna.lovato@ehb.be
Telefoon: 02/523 37 37

Website: www.erasmushogeschool.be
Terug