Studierichting

School

UC Leuven-Limburg

Studierichting

Gezondheid en Welzijn - Voedings- en dieetkunde

Studieniveau

Professionele bachelor
Jaren: 3
Punten: 180

Omschrijving

De opleiding omvat een geïntegreerde theoretische en praktische vorming.
In de eerste opleidingsfase krijgt de student een stevige basis aan wetenschappen zoals chemie, menselijke biologie en fysiologie, celbiologie, fysica en biochemie . Doorheen de opleiding verwerft de student een uitgebreide kennis van voedingsleer. Veel aandacht gaat daarbij naar de relatie voeding en gezondheid met een bijzondere klemtoon op verschillende doelgroepen.
Praktijkervaring start reeds vanaf de eerste opleidingsfase en omvat diverse aspecten van de voedings- en dieetkunde (vb. kijkstage, cateringstage, klinische stage, internationale ervaring, …).
In het laatste semester vormen stages en een eindwerk het sluitstuk van de opleiding.
In de derde opleidingsfase zijn er drie keuzetrajecten: Gezondheidsvoorlichting en –opvoeding (GVO), Klinische Voedings- en Dieetkunde en Levensmiddelentechnologie (LMT). Deze differentiatie geeft studenten de mogelijkheid om zich beter te profileren naar het werkveld toe als respectievelijk gezondheidscoach, klinisch diëtist in de gezondheidssector of diëtist in de voedingsindustrie of bij controle-instanties.
Het Kennis- en Innovatiecentrum (KIC) in Voeding verbonden aan het departement Gezondheid en Welzijn geeft de studenten de mogelijkheid om aan concrete maatschappelijke projecten te werken. Deze kruisbestuiving draagt bij tot een onderzoekservaring en/of ervaring in dienstverlening.

Uitstroommogelijkheden

GVO: preventieve gezondheidsvoorlichting via educatieve projecten voor Gezondheidsvoorlichting- en opvoeding
Klinisch diëtist: verbonden aan ziekenhuizen en rust- en verzorgingstehuizen of als zelfstandige diëtist
LMT: diëtist binnen de voedingsindustrie en de cateringsector of verbonden aan controle-instanties

Contactgegevens

Gezondheid en Welzijn
Herestraat 49
3000 Leuven

Ilse Scroyen
ilse.scroyen@ucll.be
Telefoon: 016/375230

Website: www.khleuven.be/Studeren-aan-de-KHLeuven/Professionele-bachelors/Voedings-en-Dieetkunde
Terug