Studierichting

School

Vrije Universiteit Brussel

Studierichting

Bio-ingenieurswetenschappen: Chemie en Bioprocestechnologie; Afstudeerrichting Voedingsbiotechnologie

Studieniveau

Master
Jaren: 2
Punten: 120

Omschrijving

In de afstudeerrichting Voedingsbiotechnologie van de Master of Science in de Bio-ingenieurswetenschappen Chemie en Bioprocestechnologie ligt de nadruk op de fundamentele studie en de toepassingen van de productieprocessen in de voedingsindustrie, de agrochemie en de chemische en farmaceutische industrie. Micro-organismen en enzymen spelen hierbij een belangrijke rol. Verder wordt aandacht besteed aan de chemische, nutritionele en technologische aspecten van levensmiddelen, voedselveiligheid en de relatie tussen voeding en gezondheid. Ook trends zoals predictieve microbiologie, functionele levensmiddelen en nutrigenomics komen aan bod.

Uitstroommogelijkheden

De levenmiddelenindustrie, maar ook afdelingen van de overheid en onderzoeksinstellingen die actief zijn op het gebied van levensmiddelen. Uitstroom naar andere sectoren zoals de farmaceutische en (agro)chemische sector behoort ook tot de mogelijkheden.

Contactgegevens

Pleinlaan 2
1050 Brussel

ir. Sabien De Mont
Sabien.De.Mont@vub.ac.be
Telefoon: +32-2-6293358

Website: www.bioingenieur.be/bioproces.htm
Terug