Studierichting

School

KU Leuven

Studierichting

Bio-ingenieurswetenschappen

Studieniveau

Academische bachelor
Jaren: 3
Punten: 180

Omschrijving

Bioloog? Ingenieur? Wetenschapper? Een bio-ingenieur is een combinatie van alle drie. Als bio-ingenieur richt je je op levende systemen en hun interactie met de omgeving, en denk je systeemgericht na over biologische processen. Je hebt de kennis en vaardigheden om de natuurlijke hulpbronnen te gebruiken in (bio)technologische realisaties, productie en verwerking van levensmiddelen, chemische processen, nieuwe materialen, hernieuwbare energie … Als bio-ingenieur heb je oog voor het leefmilieu van mens, dier en plant en zoek je oplossingen om vervuiling te bestrijden.
Tijdens de bacheloropleiding krijg je, naast een degelijke kennis van ingenieurstechnieken, een mix van basiswetenschappen voorgeschoteld. Dat wil zeggen dat je je kennis gebruikt om een stapje verder te gaan: je identificeert het probleem, zoekt naar oplossingen, maakt een beredeneerde keuze en lost dan het probleem op. Bijzonder aan deze opleiding is de unieke integratie van de verschillende basiswetenschappen (biologie, chemie, fysica, wiskunde) in een interdisciplinaire aanpak zodat je heel flexibel kunt inspelen op talrijke situaties in onze
snel veranderende leefomgeving.

Uitstroommogelijkheden

De opleiding bio-ingenieur is erg polyvalent, zodat je in de meest uiteenlopende sectoren aan de slag kunt. Bovendien kun je binnen dezelfde sector ook verschillende functies uitoefenen: technisch/technologisch, management, commercieel, onderzoek, advies, voorlichting, kennisoverdracht .... Je kunt werken als bediende, als afdelingshoofd of als algemeen directeur, afhankelijk van je interesses, je inspanningen en je ervaring.
Zowat de helft van de afgestudeerde masters in de bio-ingenieurswetenschappen: levensmiddelentechnologie en masters in de bio-ingenieurswetenschappen: katalytische technologie vinden hun eerste baan in de industrie en vooral in de voedingsindustrie. Maar heel wat bio-ingenieurs gaan ook aan de slag in de chemische en de farmaceutische industrie en de informaticasector. Verder vind je bio-ingenieurs in de meststoffen- en machine-industrie, de verwerkende nijverheid (hout en papier)... Ook bio-ingenieurs uit de afstudeerrichtingen cel- en gentechnologie, landbouwkunde en biosysteemtechniek komen vaak terecht in de industrie.
Bio-ingenieurs zijn ook graag gezien in het hoger onderwijs en in onderzoeksinstellingen. Veel afgestudeerde masters in de bio-ingenieurswetenschappen: cel- en gentechnologie beginnen aan een doctoraat en hebben hun eerste werkervaring in dat domein. De lesgevende bio-ingenieur is welkom in heel wat secundaire scholen omdat hij alle wetenschappelijke vakken kan onderwijzen (chemie, wiskunde, fysica, biologie, aardrijkskunde, informatica ...) en dit meestal zonder enige voorkeur, aangezien al deze disciplines evenwaardig aan bod gekomen zijn tijdens de opleiding.
Een bio-ingenieur heeft van de meeste wetenschappen kaas gegeten en dus gaat er al snel een belletje rinkelen als je met wat dan ook in aanraking komt. Als bio-ingenieur kun je trouwens ook in het landbouwonderwijs zowel de theoretische als de praktijkvakken doceren. Een deel van onze afgestudeerden vindt werk bij de overheid. Op gemeentelijk, provinciaal en gewestelijk, maar ook op federaal en Europees niveau is er vraag naar ingenieurs die beheersmatig en ontwerpgericht kunnen optreden in de ‘groene’ materie. Omgeving, natuur en landschap worden met de dag belangrijker, evenals de vele controles in de voedselproductie.
Ook in studiebureaus, banken en verzekerings instellingen vullen bio-ingenieurs unieke functies in. Tenslotte kunnen zij het best bepalen of het nog verantwoord is om een lening toe te kennen aan een bepaald landbouw-/voedingsbedrijf, of het bedrag schatten dat de hagelschade aan een serre vergoedt of de verliezen ten gevolge van de dioxinecrisis compenseert.
Of misschien ga je wel werken als wetenschapsredacteur bij de krant of als zelfstandig consulent. Of je verwerft een leidende rol in de sportgerelateerde industrie. Wie weet word je verantwoordelijk voor het beheer van een natuurreservaat, een stadspark, een golfterrein of voetbalveld ...
Eén ding is zeker: als bio-ingenieur krijg je zo’n unieke polyvalente opleiding dat je je makkelijk kunt aanpassen aan onze snel evoluerende (kennis)maatschappij.

Contactgegevens

Kasteelpark Arenberg 20
3001 Heverlee

Marleen Suckers
toekomstigestudent@biw.kuleuven.be
Telefoon: + 32 16 32 16 19

Website: www.biw.kuleuven.be/studenten
Terug