Studierichting

School

KU Leuven

Studierichting

Bio-ingenieurswetenschappen: levensmiddelentechnologie

Studieniveau

Master
Jaren: 2
Punten: 120

Omschrijving

De levensmiddelentechnologie is een toegepaste wetenschap die zich bezighoudt met de productie, samenstelling, kwaliteit en veiligheid van levensmiddelen. Zij integreert basisdisciplines zoals chemie, microbiologie en procestechnologie en past deze toe op de transformatie van landbouwgrondstoffen tot voedingsmiddelen. De levensmiddelentechnoloog ondersteunt de productie van levensmiddelen die op het vlak van convenience, organoleptiek en gezondheidsaspecten aan de verwachtingen van de consument voldoen, en ontwikkelt en verbetert voedingsproducten en de bijbehorende productiemethoden. Alle bewerkingsstappen die ons voedsel ondergaan na de primaire productie (landbouw) vallen onder het vakgebied van de levensmiddelentechnologie, die aldus een brugfunctie vervult tussen de landbouwkunde en de voedings- en dieetkunde.
Het onderzoek in het domein van de levensmiddelentechnologie is in hoofdzaak toegespitst op levensmiddelensystemen. Hierbij wordt getracht deze systemen te benaderen vanuit de verschillende basisdisciplines met aandacht voor verschillende niveaus van organisatie van het levensmiddel. De globale doelstelling van het onderzoek is tweeledig. Het richt zich ten eerste op het verwerven van basisinzicht in grondstoffen, bestanddelen daarvan, micro-organismen en processen die relevant zijn in de biologische en biochemische industrie en de levensmiddelennijverheid. Ten tweede wordt deze basiskennis vertaald in product- en procesinnovatie in termen van veiligheid (microbiologisch en chemisch) en kwaliteit (gezondheid en organoleptische eigenschappen) van onze voeding.

Tijdens de masteropleiding krijg je inzicht in de verwerking van biologische grondstoffen tot levensmiddelen. Je bestudeert de principes van uiteenlopende (bio)chemische, microbiologische en fysische omvormingsprocessen van grondstoffen en intermediairen in de levensmiddelenproductie. Daarnaast leer je over de factoren die de kwaliteit, functionaliteit, bewaring en veiligheid van voedingsmiddelen bepalen. Deze inzichten leer je bovendien vertalen in concrete processen. De combinatie van biowetenschappen, chemie en ingenieurstechnieken, toegepast in het brede domein van de levensmiddelenproductie, maakt van jou een allround deskundige.

Uitstroommogelijkheden

Als master in de bio-ingenieurswetenschappen: levensmiddelentechnologie ligt een leidinggevende functie bij de productie, verwerking en kwaliteitscontrole van levensmiddelen in de voedingsindustrie binnen je mogelijkheden. Je kunt ook aan de slag in andere takken van de bioindustrie of in de chemische of farmaceutische industrie, in onderwijs- en onderzoeksinstellingen, bij de overheid (bv. Federaal Agentschap voor de Voedselveiligheid) of als consultant en kwaliteitsauditor.

Contactgegevens

Kasteelpark Arenberg 20
3001 Heverlee

Kasteelpark Arenberg 20 bus 2300 - 3001 HEVERLEE
externerelaties@biw.kuleuven.be
Telefoon: +32 16 32 16 29

Website: www.kuleuven.be/ma/mbiwll
Terug