Studierichting

School

UGent

Studierichting

Bio-ingenieurswetenschappen: levensmiddelenwetenschappen en voeding

Studieniveau

Master
Jaren: 2
Punten: 120

Omschrijving

De opleiding Master of Science in de bio-ingenieurswetenschappen: levensmiddelenwetenschappen en voeding beoogt een brede vorming in de levensmiddelen- en voedingswetenschappen, gebaseerd op zowel chemische, microbiologische, fysico-chemische, nutritionele en technologische aspecten van levensmiddelen. Hiernaast wordt bijzondere aandacht besteed aan marketing en consumentengedrag alsook aan bedrijfskundige aspecten. De master dient de diverse processen die plaatsgrijpen in grondstoffen, gedurende het productieproces, bewaring en bereiding van levensmiddelen niet enkel te kunnen doorgronden, maar ze tevens kwantitatief te kunnen beschrijven en eventueel verder te optimaliseren.

Bijzondere aandacht gaat ook uit naar de verschillende aspecten van productkwaliteit (voedselveiligheid, voedingswaarde, technologische en sensorische kwaliteit, imago) en de technieken om die aspecten te integreren. De vorming van een zelfstandig denkend en ethisch handelend bio-ingenieur wordt beoogd die de diverse aspecten van de levensmiddelen- en voedingswetenschappen weet te integreren om aldus te functioneren in de diverse actoren van de levensmiddelensector en aanverwante sectoren (i.e. productie, productontwikkeling, kwaliteitszorg, beleid en inspectie binnen de overheid, ontwikkelingssamenwerking, onderzoek).

Meer info op http://plomino.ugent.be/studiekiezer/courses/imlemi?openwithform=fmDisplayCourseOverview

Uitstroommogelijkheden

Sectoren die actief zijn in het domein van de levensmiddelen, in het bijzonder de levensmiddelenindustrie, evenals overheid en onderzoeksinstellingen. Ook tewerkstelling in aanverwante sectoren van de levensmiddelensector zoals bijv. farmaceutische en biomedische sector is mogelijk.

Contactgegevens

Coupure Links 653
9000 Gent

Isabelle Vantornhout
Isabelle.Vantornhout@UGent.be
Telefoon: 09/264 58 63

Website: www.ugent.be/bw
Terug