Studierichting

School

UGent

Studierichting

Bio-ingenieurswetenschappen: chemie en voedingstechnologie

Studieniveau

Academische bachelor
Jaren: 3
Punten: 180

Omschrijving

Bio-ingenieurs zijn de ingenieurs van de levende materie; ze slaan de unieke brug tussen de kennis van de biologische wereld en de ingenieurswetenschappen. Het ingenieursdiploma heeft alles te maken met de grondigheid waarmee de verschillende wetenschappen bestudeerd worden én met elkaar in verband gebracht worden. De opleiding tot Bio-ingenieur biedt een synthese van chemie en biologie, terwijl wiskunde en fysica de stap naar de technologie vormen.

De opleiding duurt 5 jaar: 3 jaar bachelor + 2 jaar master.
In de eerste 2 jaar van de bacheloropleiding zijn alle vakken gemeenschappelijk, hierin worden de basiswetenschappen (wiskunde, fysica, chemie, plantkunde, dierkunde, microbiologie, biochemie, ...) bestudeerd. Er worden ook vakken aangeboden die de levende materie in een ruimer maatschappelijk kader plaatsen (bijv. economie).
Het derde jaar bestaat uit ingenieurstechnieken die aanleren hoe levende materie en daamee gerelateerde beheer- en productieprocessen kunnen onderzocht worden, en een zelf te kiezen afstudeerrichting.

meer info op http://plomino.ugent.be/studiekiezer/courses/ibbiorcv?openwithform=fmDisplayCourseOverview

Uitstroommogelijkheden

De academische bacheloropleiding is er op gericht om studenten in staat te stellen door te stromen naar één van de masteropleidingen "bio-ingenieurswetenschappen".

Contactgegevens

Coupure links 653
9000 Gent

Isabelle Vantornhout
Isabelle.Vantornhout@UGent.be
Telefoon: 09/264 58 63

Website: www.ugent.be/bw
Terug