Studierichting

School

Erasmushogeschool Brussel

Studierichting

Gezondheidszorg - Voedings-en dieetkunde

Studieniveau

Professionele bachelor

Omschrijving

Voeding en voedsel staan momenteel flink in de belangstelling. Er is een toenemende interesse in voeding en levensstijl, maar ook in de rol van voeding bij ziekten en aandoeningen. De wetenschappelijke ontwikkeling van voeding en voedingsmiddelen neemt een hoge vlucht, dit uit zich in de ontwikkeling van voedingsmiddelen met een specifieke werking (functional foods) en specifieke voeding voor bepaalde ziektes. Ook bij de consument stijgt de behoefte aan informatie over ziekte en gezondheid. Bovendien neemt op het gebied van de voeding en diëtetiek de diversiteit aan doelgroepen (leeftijd, cultuur, voedingsgewoonten, voedingsbehoeften) toe.

Ben jij in dit alles geïnteresseerd? Dan is Voedings- en Dieetkunde wat voor jou!

*** Organisatie opleiding ***

Een modeltraject bachelor Voedings- en Dieetkunde telt 180 studiepunten en bestaat uit drie deeltrajecten gespreid over drie academiejaren. Elk academiejaar is ingedeeld in twee semesters en opgebouwd rond verschillende modules of topics. Dankzij het semestersysteem kun je als student je leerstof in kleinere pakketten opdelen. Na elk semester volgt een blokperiode en daarna examens.

In het studieprogramma wordt veel aandacht besteed aan de relatie voeding en gezondheid, dit zowel preventief (gezonde doelgroep) als curatief (zieke doelgroep). De opleiding is vooral praktisch gericht met theoretische ondersteuning. Een gedegen kennis van de voedings- en dieetleer vormt de basis van het gehele studieprogramma. Maar er wordt ook grote aandacht besteed aan het aanleren van de professionele en communicatieve vaardigheden via coaching- en consultatietechnieken en het vak psychologie. In het tweede deeltraject kan je ook kiezen tussen voeding voor sporters of productontwikkeling. Wij bieden ook een werktraject aan voor wie studie en werk wil combineren.

*** Praktijkgerichte opleiding ***

Deze opleiding is wetenschappelijk maar voornamelijk praktijkgericht. Projectonderwijs is een belangrijke werkvorm binnen het curriculum. Maar doorheen de opleiding wordt veel belang gehecht aan ervaring opdoen binnen het werkveld. Hierdoor ligt een belangrijk accent op stages, die ervoor zullen zorgen dat je tijdens de opleiding de nodige competenties ontwikkelt.

In het eerste jaar mag je reeds op observatie- of kijkstage in een kinderdagverblijf en bejaardentehuis. Je zal er de voedingsgewoonten van de verschillende doelgroepen analyseren en nagaan op welke manier gezonde maaltijden/menu’s samengesteld of bereid worden. Je zal eveneens gedurende een dag een klinische diëtist(e) (tewerkgesteld in een ziekenhuis of werkzaam als zelfstandige) volgen en nagaan wat haar/zijn belangrijkste taken zijn.

In het tweede jaar loop je een stage van 4 weken in een grootkeuken.
In het laatste jaar zal je gedurende 2 x 8 weken (16 weken) praktijkervaring opdoen vnl. binnen klinische settings, maar ook een bedrijfsstage kan aan bod komen.

*** Projecten ***

In het eerste project 'Gezonde voeding en methodiek' ga je informatie opzoeken en reflecteren over een gezonde eet- en leefstijl. In dit project zit ook een driedaagse uitstap naar Brugge. Je zal op voorhand in teamverband een aantal maaltijden moeten uitwerken en samenstellen (inclusief bestellijst en prijsberekening opmaken). In Brugge krijg je dan de unieke kans om de maaltijden met je teamgenoten klaar te maken voor je medestudenten en lectoren. Een tweede luik van de groepsopdracht bestaat erin de leefstijl en voeding van een casus te analyseren en te bespreken. Je zal aanbevelingen, tips, … leren definiëren.

Tijdens dit project gaan we ook dieper in op literatuuronderzoek. Je zal wetenschappelijke informatie leren opzoeken en analyseren. Je zal tevens je eigen voedingspatroon moeten analyseren en een artikel schrijven over een bepaalde voedingsgroep.

In het tweede deeltraject draait het project rond gezondheidsvoorlichting. Als toekomstige diëtiste word je betrokken bij het bevorderen van gezondheid en het promoten van gezonde, evenwichtige voeding. En dat bij zowel medestudenten, als mensen of groepen die hun gezondheid moeten verbeteren om pathologische risico’s tot een minimum te beperken. Je zal meewerken aan een sensibiliseringsactie voor studenten die op op kot verblijven.

Uitstroommogelijkheden

Contactgegevens

Departement Gezondheidszorg & Landschapsarchitectuur
Laarbeeklaan 121
1090 Jette

Maria Decoster, Opleidingshoofd Voedings- en dieetkunde
maria.decoster@ehb.be

Website: www.erasmushogeschool.be/
Terug