Studierichting

School

Odisee

Studierichting

Gezondheidszorg - Voedings-en dieetkunde

Studieniveau

Professionele bachelor
Punten: 180

Omschrijving

De opleiding Voedings- en dieetkunde omvat ondersteunende wetenschappen, specifieke vakken rond voeding, stage en de bachelorproef. Het eerste jaar omvat vooral ondersteunende wetenschappelijke vakken zoals chemie, microbiologie, anatomie, fysiologie en toegepaste fysica. Via de opleidingsonderdelen algemene voedingsleer, voedingsmiddelenleer en keukentechnologie krijg je inzicht in de gezonde voeding. In de tweede opleidingsfase komt de voeding bij specifieke doelgroepen aan bod. Uiteraard kunnen psychologie en communicatie niet ontbreken. In het derde jaar doe je via je 600 uur stage heel wat praktijkervaring op.

Uitstroommogelijkheden

1. Diëtist bij patiëntgerichte gezondheidszorg
2. Diëtist-hygiënist bij bevolkingsgerichte welzijnszorg
3. Voedings- en dieetconsulent in handel en industrie
4. Handelaar of restaurateur in bijzondere voeding
5. Cateringmanager voor het verstrekken van maaltijden aan enkelingen en groepen
6. Bedrijfsvoedingsdeskundige voor het voedingsbeleid in een levensmiddelenbedrijf
7. Onderwijs (bv. praktijklector in hogeschool)

Contactgegevens

Technologiecampus, Gebroeders De Smetstraat 1
9000 Gent

Karen Van Wassenhove
karen.vanwassenhove@odisee.be
Telefoon: 09 2658610

Website: www.odisee.be
Terug