Studierichting

School

UGent

Studierichting

Biowetenschappen optie voedingsindustrie

Studieniveau

Master
Jaren: 1
Punten: 60

Omschrijving

In de master voedingsindustrie ligt het accent op de verwerking van grondstoffen tot kwaliteitsvolle en veilige voedingsmiddelen. Voedselveiligheid en -kwaliteit zijn zeer complexe begrippen. Erg belangrijk is het inzicht in de productieprocessen van levensmiddelen, in de bederfmechanismen en de mogelijke chemische en microbiële gevaren hieraan verbonden. Centraal staan de productietechnologie en de chemische, fysische en microbiologische kwaliteitscontrole. Zowel praktisch als theoretisch kan je je verdiepen in zuiveltechnologie, graan- en bakkerijtechnologie, toegepaste biotechnologie, moleculaire identificatietechnieken …
Case studies in samenwerking met bedrijven en georganiseerde bedrijfsbezoeken zorgen voor een optimale voorbereiding op je latere job. Je krijgt voldoende mogelijkheid kennis te maken met het werkveld door projectwerking, georganiseerde bedrijfsbezoeken of door te kiezen voor een kortlopende stage in een voedingsbedrijf.
OPBOUW
De masteropleiding is opgebouwd uit algemene opleidingsonderdelen die verder bouwen op de vakken uit de bacheloropleiding, keuze voedingsindustrie. Via keuzevakken kan een student zich verder verdiepen in een bepaald voedingsgericht thema of een stage uitvoeren in een bedrijf. Ook de masterproef biedt verschillende mogelijkheden. Zo kunnen studenten zich verder specialiseren in de technologie die dient tot de verwerking van grondstoffen tot menselijke en dierlijke voeding. Ook toegepaste cel- en gentechnologie binnen de voedingssector (vb. productauthenticiteit) behoren tot de mogelijkheden.

Uitstroommogelijkheden

Kwaliteitsingenieur, labo-verantwoordelijke, productieleider, plant-manager of in adviesverlening en controlediensten, zowel in privé als overheid.

Contactgegevens

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (postadres - auto)
Voskenslaan 270 (te voet - fiets - openbaar vervoer)
9000 Gent

prof. Mia Eeckhout
mia.eeckhout@hogent.be
Telefoon: 09 248 88 71

Website: plomino.ugent.be/studiekiezer/courses/im7bwv?openwithform=fmDisplayCourseOverview
Terug